Lisensprøve

Gardermogruppen av NRRL vil også i år arrangere lisensprøve i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting.

Lisensprøven starter fredag 5. april kl. 18.00, men det vil være mulig å møte opp helt frem til kl. 19.30.

Det er ingen tidsbegrensning på prøven, så dere bruker den tiden dere trenger.

Prøvene rettes fortløpende etter at dere er ferdig. NKOM deltar på lisensprøven og de som består vil derfor få tildelt kallesignal umiddelbart etter at prøven er rettet.

Les mer