Lisensprøve

Gardermogruppen av NRRL vil også i år arrangere lisensprøve i Letohallen i forbindelse med Norsk Hammeeting.

Lisensprøven starter fredag 5. april kl. 18.00, men det vil være mulig å møte opp helt frem til kl. 19.30.

Det er ingen tidsbegrensning på prøven, så dere bruker den tiden dere trenger.

Prøvene rettes fortløpende etter at dere er ferdig. NKOM deltar på lisensprøven og de som består vil derfor få tildelt kallesignal umiddelbart etter at prøven er rettet.

Som hjelpemiddel er kun kalkulator tillatt på prøven. Skrivesaker, kladdepapir og søknadskjema for radioamatørlisens blir utdelt sammen med prøven.

Husk å ta med legitimasjon.

Deltagelse på lisensprøven er gratis, påmelding gjøres til LB2CG Bjørn på e-post lb2cg@radiocom.no.

Gardermogruppen av NRRL vil ønske dere lykke til med prøven, og vi håper å få mange nye radioamatører denne kvelden